Akreditované školiace stredisko Národným inšpektorátom práce

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

Naše školiace stredisko je schválené národným inšpektorátom práce, zabezpečuje kurzy na prácu s manipulačnou technikou v rámci celého Slovenska.  Základnou politikou je výchova zodpovedných a kvalifikovaných zamestnancov našich klientov na obsluhu motorových vozíkov (všetkých tried a druhov), ktorí budú schopní pracovať v náročných podmienkach výrobnej sféry, ale aj skladových a logistických centier.

Vychovávame zodpovedných a kvalifikovaných zamestnancov našich klientov

Ukončiť kurz a získať oprávnenie znamená pre absolventa urobiť istý krok k zvýšeniu svojej kvalifikácie a možnosti lepšie sa uplatniť, pretože každý uchádzač je takto bezpodmienečne pripravený do prevádzky, v ktorej bude pracovať a zvládne nielen bežné manipulácie, ale poradí si aj s náročnejšou prácou s výnimočnými vecami, nakoľko vyškolenie prebieha priamo v našom sklade alebo priamo u klienta.
Naša firma vyvinula školiaci systém, ktorý pripravuje obsluhu priamo do konkrétnej prevádzky objednávateľa, pričom je dôležitá úzka spolupráca s odbornými pracovníkmi, ktorí sa starajú o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v jednotlivých prevádzkach, na ktorú sa kladie dôraz, aby školiaci program bol naozaj zmysluplný a šitý priamo na mieru!

Čo získate absolvovaním nášho kurzu:

  • kompletnú kvalifikáciu na obsluhu motorových vozíkov
  • EU preukaz obsluhy motorových vozíkov
  • teoretické vedomosti uplatniteľné v praxi
  • praktické zručnosti potrebné k obsluhe motorového vozíka
  • kvalitnú prípravu do budúceho zamestnania

Prečo si vybrať nás?

Sme akreditované školiace stredisko Národným inšpektorátom práce. Ponúkame Vám školenie pre vedenie motorových vozíkov všetkých tried a druhov. Vykonávame základné, opakovacie, rozširovacie a aktualizačné kurzy obsluhy motorových vozíkov, kondičné jazdy. Spolupracujeme s veľkými zamestnávateľmi, pre ktorých aj odporúčame nových zamestnancov. Z našich dlhoročných skúseností vieme, že stabilný partner v logistike musí spĺňať kritéria šité na mieru pre svojich zákazníkov. Tieto parametre spĺňame niekoľko rokov, preto si dovoľujeme považovať sa za špecialistov v školeniach  na manipulačnú techniku. Sme pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v logistike.
Školenia prebiehajú  u nás v školiacom stredisku alebo priamo u nášho objednávateľa.

Prečo si kurz spraviť u nás?

  •  školíme v najbližších možných termínoch
  •  zabezpečujeme bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
  •  rozširujeme preukazy
  •  opakovane oboznamujeme
  •  zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu
  •  školíme aj cudzincov
  •  poskytujeme kondičné jazdy
  •  ponúkame kurzy za bezkonkurenčné ceny.