DRUH ŠKOLENIA
CENA ZA OSOBU
TERMIN OPAKOVANIA
ZÍSKATE
KURZ OBSLUHY ELEKTRICKÝCH A MOTOROVÝCH VOZÍKOV S PRAKTICKÝMI JAZDAMI V CENE KURZU (FORKLIFT LICENCE)
Kurz obsluhy nízkozdvižných vozíkov – trieda I, druh A,C
100,- €
EU preukaz v cene kurzu
Kurz obsluhy vysokozdvižných vozíkov – trieda I, druh A, W1
150,- €
EU preukaz v cene kurzu
Kurz obsluhy vysokozdvižných vozíkov – trieda I, II, druh A, C, W1
180,- €
EU preukaz v cene kurzu
Kurz obsluhy vysokozdvižných vozíkov – trieda I, II, druh A, C, D, W1
195,- €
EU preukaz v cene kurzu
Rozšírenie preukazu o ďalšiu triedu alebo druh
100,-€
potvrdenie
Opakované školenie (OP) obsluhy vysokozdvižných vozíkov
30,- €
potvrdenie
Aktualizačná odborná príprava (AOP) obsluhy vysokozdvižných vozíkov
´45,- €
 
Kondičné jazdy
cena dohodou
Duplikát EU preukazu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)
10,- €
EU preukaz
Duplikát EU preukazu (len ak predložíte Evidenčný list obsluhy motorového vozíka)
25,-€
EU preukaz
Fyzické osoby hradia pred zahájením kurzu zálohu vo výške 50€. Táto záloha sa odpočíta po skončení kurzu z celkovej čiastky. Je nevratná, slúži na pokrytie nutných nákladov ak účastník kurzu tento kurz neukončí.
k cene sa pripočítava DPH