DRUH ŠKOLENIA
CENA ZA OSOBU
TERMIN OPAKOVANIA
ZÍSKATE
KURZ OBSLUHY ELEKTRICKÝCH A MOTOROVÝCH VOZÍKOV S PRAKTICKÝMI JAZDAMI V CENE KURZU (FORKLIFT LICENCE)
Kurz obsluhy nízkozdvižných vozíkov – trieda I, druh A,C
70,- €
EU preukaz v cene kurzu
Kurz obsluhy vysokozdvižných vozíkov – trieda I, druh A, W1
95,- €
EU preukaz v cene kurzu
Kurz obsluhy vysokozdvižných vozíkov – trieda I, II, druh A, C, W1
115,- €
EU preukaz v cene kurzu
Kurz obsluhy vysokozdvižných vozíkov – trieda I, II, druh A, C, D, W1
135,- €
EU preukaz v cene kurzu
Rozšírenie preukazu o ďalšiu triedu alebo druh
50,-€
potvrdenie
Opakované školenie (OP) obsluhy vysokozdvižných vozíkov
20,- €
potvrdenie
Aktualizačná odborná príprava (AOP) obsluhy vysokozdvižných vozíkov
30,- €
Kondičné jazdy
cena dohodou
Duplikát EU preukazu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)
0,- €
EU preukaz
Duplikát EU preukazu (len ak predložíte Evidenčný list obsluhy motorového vozíka)
15,-€
EU preukaz
Fyzické osoby hradia pred zahájením kurzu zálohu vo výške 50€. Táto záloha sa odpočíta po skončení kurzu z celkovej čiastky. Je nevratná, slúži na pokrytie nutných nákladov ak účastník kurzu tento kurz neukončí.
k cene sa pripočítava DPH