PRE SÚKROMNÉ OSOBY

Základný VZV kurz obsluhy na nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky vykonávame v našom tréningovom centre v Šúrovciach (Trnava) v týchto termínoch.

PRE FIRMY

kurz obsluhy VZV vykonávame v našom tréningovom centre alebo priamo v priestroch spoločnosti.
Ak máte záujem o kurz prihláste cez online prihlášku.
Po prihlásení Vám na Vami zadaný e-mail príde potvrdenie o zaradení do kurzu, podrobné informácie o kurze a tlačivo pre Vášho obvodného lekára. Rozsah kurzu si môže zvoliť každý podľa potreby. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám vydáme EU VZV preukaz podľa absolvovaného kurzu.
V prípade záujmu o realizáciu kurzu v priestoroch objednávateľa je možné termín dohodnúť individuálne. Školíme po celom Slovensku. Kontaktujte nás. Naši školitelia vedú kurz v slovenskom, anglickom, ruskom, srbskom, maďarskom jazyku. Školiace materiály sú spracované v jazykových mutáciách – slovenský, ruský, ukrajinský, maďarský, gruzínsky, srbský.

KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH VOZÍKOV

Opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí nám zatelefonovať a dohodnúť si termín preškolenia. Treba si priniesť originál preukaz. K aktualizačnej odbornej príprave je potrebné priniesť aj potvrdenie od lekára, kde lekár potvrdí, že ste spôsobilý na manipuláciu s VZV.
  • Základný kurz obsluhy motorových vozíkov VZV pre všetky typy  (Ak nemáte žiadny platný preukaz)
  • Opakované školenie (každé 2 roky)
  • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x za 5 rokov)
  • Rozširovací kurz obsluhy VZV pre všetky typy(Ak už máte platný preukaz a potrebujete doplniť ďalšiu triedu alebo druh VZV