Podmienky prihlásenia na kurz

  • vek minimálne 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára (lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov od vydania)
  • pri triede I, II a druh A, B, C, D, E, W1 nemusí uchádzač vlastniť vodičský preukaz
  • platné dokumenty k spísaniu žiadosti o kurz
Aktuálne termíny kurzov sú uvedené vždy na webovej stránke a sú záväzné. Kurz sa vykonáva v priestoroch nášho školiaceho strediska v Šúrovciach. Záujemca o kurz VZV sa musí prihlásiť cez online prihlášku najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzom, aby si uchádzač stihol zabezpečiť aj od obvodného lekára potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. 

PRIEBEH A ROZSAH VZV KURZ

  • kurzy na VZV začíname vždy od 08:30 podľa zverejnených termínov
  • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára a 1 ks fotografie 3 x 3,5 cm
  • platba kurzu je prevodom vopred na účet

Rozsah kurzu závisí len od Vás.  Rozdelenie všetkých typov vozíkov nájdete nižšie. Triedy I. a II. a druhy motorových vozíkov  A, B, C, D, E, W1, W2G. Podrobné informácie o jednotlivých triedach a druhoch Vám radi poskytneme telefonicky.